Çap 1,20 cm
2 Katlı
Ponçak Kumaş
Fiber Makina
İsteğe Göre Kat Renkleri Değiştirilir
Serigraf Baskı